Business Development Day

Klicka här för att redigera underrubrik

Business Development Day vill fokusera på utveckling av företag och näringsliv i ett regionalt perspektiv.
Vad behövs i våra företag för att skapa lönsam tillväxt, bättre affärsmodeller, utvidgade marknader och effektivare försäljning. 
Innovation och kreativitet förknippas ofta med vissa branscher/start-ups, men vi ser det som självklara ingredienser för att åstadkomma affärsutveckling även i befintlig verksamhet. 
Digitalisering och internationalisering ger nya möjligheter till företagsutveckling och förändrade kundrelationer.

Business Development Day är ett möte inom konceptet Dagar i Norr som har en strävan att utveckla affärstänket och nätverkandet mellan företag och verksamheter i regionen.
Välkommen till Business Development Day 2017!